Aanleg boomgaard

Voordat je een boomgaard aanlegt is het ‘bezint eer ge begint’. De eerste jaren is vooral investeren in de boomgaard, de vruchten pluk je later. Letterlijk en figuurlijk, want het genot van een boomgaard neemt toe naarmate de boomgaard ouder wordt. En dit genot is groter als je van te voren goed uitzoekt wat mogelijk is en wat je graag wil. Lees hiervoor de pagina Beheer met uitleg over intensief, extensief en ecologisch beheer en het beeld/ het te bereiken doel hiervan.

 Bij de aanleg van een boomgaard spelen een aantal vragen:

  • Hoeveel tijd en energie wil ik aan de boomgaard besteden en wat wil ik bereiken
  • De ligging, grootte en bodemgesteldheid van het perceel
  • Welke regels en vergunningen gelden
  • Beheer en onderhoud, intensief of extensief, gericht op opbrengst en/of biodiversiteit
  • Keuze van (oude) fruit- en/of notensoorten: rassenkeuze
  • Wat te doen met de fruit-/notenopbrengst

Ons advies: stel eerst een plan op voordat je begint om teleurstellingen te voorkomen.

Zie voor meer informatie:

Stichting IJsselboomgaarden adviseert bij aanleg van een nieuwe hoogstamboomgaard of vervanging van meerdere bomen.