Stichting IJselboomgaarden

Welkom op de website van Stichting IJsselboomgaarden!

De stichting heeft als doel hoogstamfruitboomgaarden in de IJsselstreek te behouden en ontwikkelen. Dit doen we door eigenaren en beheerders met raad en daad te ondersteunen. Ook ondersteunen we de verwerking en afzet van het fruit. We vormen graag de verbindende schakel tussen alle boomgaardeigenaren in de IJsselstreek. Als u zelf ideeën heeft, neem dan contact met ons op. Wij willen graag met u hierover in gesprek.

De Hoogstamboomgaard: meer dan een landschapselement!

De stichting IJsselboomgaarden werkt vanaf 2007 samen met eigenaren en anderen aan het behoud en beheer van de hoogstamboomgaard in de IJsselstreek. Ruim 10 jaar later is het tijd om stil te staan bij wat is gedaan en bereikt. Maar zeker zo belangrijk is, wat er de komende jaren kan worden opgepakt om de hoogstamboomgaard meer te laten zijn dan ‘alleen maar’ een landschapselement.

Om dat met elkaar te bespreken, organiseert de stichting een bijeenkomst op donderdagmiddag 7 februari 2019 van 13 tot 16.30 uur in dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 7397 NH Nijbroek (tel.: 0571-291437). 

Wat kan de boomgaard voor verschillende functies vervullen en welke acties vraagt dit van samenwerkende gebiedspartijen om deze functies tot optimaal functioneren te brengen. Daar willen we graag met elkaar over in gesprek gaan met als doel om elkaar te inspireren, kennis van elkaar te benutten en samen tot een ruimere en uitdagende invulling te komen van wat een hoogstamboomgaard zou kunnen worden in de nabije toekomst. En hoe we dat kunnen bereiken met elkaars hulp en mogelijkheden.

Wij nodigen voor deze besloten bijeenkomst mensen uit waarvan we denken dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren door hun enthousiasme en deskundigheid en hun vermogen om dat wat ter sprake komt ‘rond de hoogstamboomgaard’, te verbinden met de activiteiten waar ze zelf dagelijks mee bezig zijn. Hoogstamboomgaarden passen in “Natuur voor elkaar” en “ Meewerken aan de toekomst van het landschap” en vele andere goede beleids- en uitvoeringskaders die er lopen in beide provincies en de gemeenten. We kunnen samen op 7 februari specifiek bedenken wat voor ideeën daarbinnen passen voor de hoogstamboomgaarden in de IJsselstreek.  

Het succes van de landschapsactie ‘Houd de bongerds hoog’, gestart in 1995, werkt anno 2019 nog steeds door. Ruim 20 jaar lang worden er al jaarlijks vele honderden hoogstamfruitbomen aangeplant in het gebied  in boomgaarden aan weerszijden van de IJssel tussen Kampen/ Zwolle en Brummen/ Steenderen. Potentie aan bomen, boomgaarden en fruit genoeg, maar daarmee zijn er ook vele uitdagingen en wij denken dat behoud van de hoogstamboomgaard vooral vraagt wat er kan en nodig is rond het beheer, de benutting en de beleving om die potentie optimaal tot zijn recht te laten komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris lerutte@ijsselboomgaarden.nl

Cursus Jonge hoogstamfruitbomen 2019

De stichting IJsselboomgaarden organiseert op zaterdag 19 januari 2019 een cursus Jonge hoogstamfruitbomen. In de ochtend wordt de theorie behandeld en daarna wordt geoefend met snoeien van jonge hoogstamfruitbomen in de praktijk. De locatie is een hoogstamboomgaard met jonge fruitbomen in Terwolde. De cursus begint om 9.30 uur en duurt tot maximaal 16 uur.  De doelgroep bestaat uit boomgaardeigenaren en vrijwilligers van hoogstambrigades die willen leren jonge hoogstambomen te beheren en snoeien. De deelname kosten zijn € 60 (€ 40 voor landschapsvrijwilligers). De cursus wordt verzorgd door Baarte de Rooy en Rob le Rutte, bestuursleden van de stichting IJsselboomgaarden. beiden hebben vele jaren ervaring in het beheer van hoogstamboomgaarden en het snoeien van fruitbomen.  

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Hoe leg ik een boomgaard en plant ik een jonge hoogstamfruitboom aan?
 • Hoe ziet een fruitboom er uit en hoe groeit die eigenlijk?
 • Wat kan ik doen om de fruitboom te helpen ‘groot te worden’?
 • Welk gereedschap heb ik nodig en hoe gebruik ik dit?
 • Hoe kan ik veilig werken tijden het snoeien?
 • Wat kan ik doen zodat de onderbegroeiing helpt bij de groei en ontwikkeling van de fruitboom?

Belangstellenden kunnen zich voor deelname aanmelden via het contactformulier op deze website.

Cultuurhistorische fietsroute Terwolde en Nijbroek geopend

Vrijdag 3 november vond de feestelijke opening van de nieuwe fietsroute buitengebied Nijbroek-Terwolde plaats. Bij het ontwikkelen van deze route hebben o.a. de stichting IJsselboomgaarden en de stichting Ijsselhoeven ondersteuning verleend.  

Deze 32 kilometerlange route gaat door het oeverwallen- en uiterwaardenlandschap van Terwolde en de polder van Nijbroek, één van de oudste broekontginningen van Nederland. Langs monumentale IJsselhoeven, spiekers en andere cultuurhistorische elementen.
Voor de fietsroute is een brochure gemaakt met een beschrijving van de bezienswaardigheden onderweg. De route start bij de Cosmas en Damianuskerk in Terwolde en gaat via de Terwoldse Bandijk naar het noordelijke deel van Nijbroek, via het dorp Nijbroek en de Vecht weer terug naar de kerk in Terwolde. De route is niet gemarkeerd, maar in de brochure staat een routekaart met nummers van cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Zowel aan de Terwoldse Bandijk als aan de Middendijk/Monnikenweg staat een informatiepaneel. Wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst onthulde het informatiepaneel en opende hij daarmee de fietsroute. Ook werd de werkgroep bedankt voor hun inzet die zij het afgelopen jaar heeft gepleegd. Vervolgens fietsten de aanwezigen een deel van de fietsroute.

Verkrijgbaarheid brochure

De brochure is gratis verkrijgbaar bij Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2 In Nijbroek, café de Groot, Avervoordseweg 2 in De Vecht en bij Brasserie Kriebelz, Dorpsstraat 59 in Terwolde.  De route en de brochure zelf zijn ook te downloaden: bekijk hier de kaart of download de gehele fietsbrochure (4 mb). De fietsroute is ook te downloaden via de website van de gemeente Voorst.

De fietsroute is in opdracht van de gemeente Voorst gemaakt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

 

Een mooier buitengebied voor de gemeenten Deventer, Ols-Wijhe en Raalte

In november start in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, de regeling Erven in Salland. Met deze regeling willen de gemeenten de aanplant van karakteristieke beplanting op erven bevorderen. Het gaat om landschappelijke beplanting: erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. En dan alleen de inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen en geplant in een stijl die past bij het landschap en de bewoners van deze regio. Door karakteristieke beplanting van goede kwaliteit met korting aan te bieden hopen de gemeenten hun bewoners te stimuleren zelf aan de slag te gaan met de versterking en het mooier maken van het landschap in onze regio.

Inwoners van deze gemeenten die geïnteresseerd zijn in dit project, kunnen meer informatie over het project vinden op: www.landschapoverijssel.nl/erveninsalland.

Op deze site zijn het aanvraagformulier te vinden en een document Beschrijving rassen IJsselstreek waarmee men beter een keuze kan maken voor de hoogstamfruitrassen die men zou willen aanplanten. Men kan tot 22 november een aanvraag indienen bij Landschap Overijssel.

De nieuwsbrief van september 2017 is uit

Mensen die de volgende nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen dat hier melden. 

Biodiversiteit in de hoogstamboomgaard

In 2006 verscheen ons eerste rapport over het bevorderen van dieren- en plantensoorten in de hoogstamboomgaard. Vorig jaar is de stichting samen met Landschap Overijssel begonnen aan een project om aan dit onderwerp meer aandacht te geven richting boomgaardeigenaren. Een belangrijke stap om de inrichting en het beheer gericht op het bevorderen van soorten vorm te geven, is weten welke soorten er nu in je boomgaard voor komen. Recent hebben 6 master studenten van Wageningen Universiteit en Research een advies opgesteld hoe je dit zou kunnen doen voor planten, zoogdieren, vogels en insecten. Ze hebben dit in een adviesrapport opgeschreven en ze hebben ook een toolkit opgesteld met algemene maatregelen die kunnen helpen om meer soorten in de boomgaard te krijgen. Mede betrokkenen bij deze opdracht aan de studenten waren drie agrarische collectieven: Limburg, Rivierenland en Utrecht-oost. Deze collectieven subsidiëren o.a. het beheer van hoogstamboomgaarden en willen dit beheer verder optimaliseren voor soortenbeheer.

Het advies en de toolkit gaan door ons en Landschap Overijssel gebruikt worden om met een aantal boomgaardeigenaren een werkwijze te ontwikkelen om bij het beheer van de boomgaard ook het soortenbeheer te verbeteren.   

Op verzoek van Landschapsbeheer Gelderland heeft Rob le Rutte begin juli 2017, voor de coördinatoren van hoogstambrigades in Gelderland, een presentatie gegeven over de mogelijkheden voor soortenbeheer in boomgaarden. Uit de reacties kwam naar voren dat dit onderdeel van het beheer van een boomgaard in de praktijk eigenlijk nog geen aandacht krijgt. Landschapsbeheer Gelderland zet zelf ook veel inspanning op dit onderwerp in haar activiteiten.    

Severdink boomgaard aan Nico Bolkensteinlaan in Deventer

In de bocht van de Nico Bolkensteinlaan in Deventer, bij de achteruitgang van het ziekenhuis, wat verscholen achter een houtwal, ligt een boomgaard die oorspronkelijk hoorde bij de voormalige boerderij die er achter ligt. Deze boomgaard, met bomen van 80 tot 100 jaar oud, is van de gemeente Deventer en wordt beheerd door de vrijwilligersgroepen Groene Knoop en Hoogstambrigade Deventer. Momenteel staan er in deze boomgaard 70 jonge en oude hoogstamfruitbomen.    

In maart 2017 heeft Landschap Overijssel, in overleg met de gemeente en de pachter, op een halve hectare een nieuwe boomgaard, deels omringd door een meidoornheg, aangelegd die aansluit op de bestaande oude boomgaard. Onder de bomen wordt in het najaar een kruidenrijk mengsel aangelegd. De boomgaard is vernoemd naar de oude boerderijnaam op dit plek, namelijk Severdink.

Kinderen van basisschool l'Ambiente hebben de 40 hoogstamfruitbomen (appels en peren) aangeplant. De verdere aanleg is verzorgd door Groen Salland. De fruitbomen zijn allen van een ander oud en zeldzaam ras en vormen zo een levende bewaarplaats van groen erfgoed.

Landschap Overijssel is nu de beheerder van de beide boomgaarden en zal ook een beheerplan maken. het beheerplan zal door de vrijwilligers worden uitgevoerd, waaronder de Groene Knoop en de Hoogstambrigade Deventer.  

Aardkundige en cultuurhistorische fietsroute Terwolde/ Nijbroek

De stichtingen IJsselhoeven en IJsselboomgaarden zijn door de gemeente Voorst en stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd inbreng te leveren bij het ontwikkelen van een informatieve, toeristische fietsroute gericht op aardkunde, landschap en cultuurhistorie rond Terwolde en Nijbroek. Beide stichtingen hebben enkele jaren geleden gezamenlijk vier fietsroutes ontwikkeld langs IJsselhoeven en IJsselboomgaarden. Ton van Genabeek zal deze inbreng gaan leveren. De erfgoedroute zal te zijnertijd beschikbaar komen als aanvulling op de bestaande fietsroutes en klompenpaden in het gebied.

Project Rassenkeuzewijzer

Ieder die met een boomgaard begint, staat voor de keuze welke rassen aan te planten. Je kunt daarvoor naar een kwekerij of tuincentrum gaan en zo wat bomen aanschaffen, vaak met enkel een rasnaam op een kaartje aan de boom. Bij enkele boomkwekerijen kun je van de boomkweker meer informatie over de aanwezige rassen in het assortiment krijgen, maar daarbij geldt dat het assortiment c.q. de voorraad bepalend is voor de aankoop. Kan het ook anders? Zou je een keuzewijzer/ applicatie kunnen maken waarbij na het invoeren van diverse gewenste kenmerken er een lijstje met aanbevolen rassen tevoorschijn komt waarmee je naar een boomkweker gaat? Dat ligt toch wat ingewikkelder. De boomkwekers hebben lang niet alle rassen beschikbaar en op voorraad. Toch willen we in een project gaan uitzoeken of zo'n keuzewijzer een handig hulpmiddel kan worden. Wat is er mogelijk en wat zijn de beperkingen? in ieder geval kunnen we proberen om meer informatie over rassen te ontsluiten voor mensen die daar naar op zoek zijn. Mensen die hieraan mee wil werken en denken, kunnen zich melden bij lerutte@ijselboomgaarden.nl.

Project Natuur in de boomgaard

In elke boomgaard komen wel vogels en insecten voor. Maar wat zijn het nu voor vogels en kun je via beheer zorgen dat er meer insecten komen? Dit zijn enkele van de vragen die we gaan proberen te antwoorden via een project Natuur in de boomgaard dat we samen met Landschap Overijssel aan het voorbereiden zijn. We willen een inventarisatiemethode ontwikkelen die boomgaardeigenaren in staat stelt om zelf vast te stellen welke soorten in de boomgaard voor komen. Met de kennis over de voorkomende soorten weten we ook welke maatregelen kunnen helpen om het voorkomen van soorten te vergroten. En hoe je deze maatregelen uitvoert, is weer onderdeel van een e-learningmodule die wordt ontwikkeld. Als je belangstelling hebt om als boomgaardeigenaar aan dit project mee te doen, stuur dan een berichtje aan lerutte@ijsselboomgaarden.nl .

Project Fruitbomen in de publieke ruimte

In vele dorpen in de IJsselstreek vind je dorps- en buurtboomgaarden. Deels in eigendom en beheer van de gemeente, maar ook in zelfbeheer bij een groepje vrijwilligers zoals recent in Lettele en Heino.  Maar welke afspraken zijn er nu gemaakt rond eigendom, beheer en gebruik van de boomgaard en het fruit? Hoe zorg je voor continuïteit in het beheer en hoe kun je als gemeente de omwonenden meer betrekken bij het beheer en gebruik van de fruitbomen? Dit soort vragen over duurzaam landschapsbeheer, zijn vragen die in heel Nederland spelen. Samen met Hogeschool van Hal Larenstein en een gemeente ontwikkelen we een project waarin we proberen aan antwoorden op deze vragen te komen. Op de achtergrond speelt ook de vraag of het fruit uit dit soort boomgaarden gedeeltelijk ook kan voorzien in de fruitvoorziening in een buurt of wijk. Als een gemeente of buurtboomgaard groepje met dezelfde vragen zit, of juist wil dienen als voorbeeld hoe zij het hebben geregeld,  stuur dan een berichtje aan lerutte@ijsselboomgaarden.nl

Werkprogramma stichting IJsselboomgaarden 2016 en verder

Bij het opstellen van het werkprogramma heeft het bestuur de volgende uitgangspunten gehanteerd.

 • We vinden samenwerken met andere partijen belangrijk voor draagvlak en draagkracht;
 • We kiezen voor enkele themaprojecten en bundelen daar de activiteiten in; 
 • We letten er op dat de activiteiten bijdragen aan de cultuurhistorie, het beheer van de boomgaard, de benutting van fruit, de natuur in en om de boomgaard en de recreatieve en educatieve beleving.  

Dit heeft geleid tot de volgende projecten

Samenwerking tussen de stichting IJsselhoeven en stichting IJsselboomgaarden

 1. Project Leifruit. Activiteiten:
  1. Lezing op 23 februari 2016 over ontstaan en ontwikkeling van leifruit;
  2. Workshop over het vormen van leibomen op 12 maart 2016;
  3. Excursie naar leifruitbomen op een of meer locaties
  4. Workshop over het herstel en de vorming van oudere leifruitbomen.

 

Samenwerking met Landschap Overijssel

 1. Project Rassenkeuze Hoogstamfruit. Activiteiten:
  1. Ontwikkelen van een webapplicatie voor hulp bij de keuze van aan te planten fruitsoorten en rassen voor (oost) Nederland. In samenwerking met deskundigen van oude fruitrassen. Aandachtspunt is de juistheid van het ras van bomen die worden aangekocht.  
 1. Project Bevorderen van de ecologische waarde van de hoogstamboomgaard. Activiteiten:
  1. Ontwikkelen van een handreiking om de ecologische waarde van de hoogstamboomgaard te verbeteren;
  2. Kennisuitwisseling over ecologisch inrichten en beheren van een boomgaard (excursie, workshop, E-learning module).

 

Samenwerking met diverse partners

 1. Project Kennisuitwisseling. Activiteiten:
  1. Excursie met boomgaardinitiatieven in Duitsland
  2. Deelnemen aan cider bijeenkomsten om kennis te delen   
  3. Begeleide excursie langs de vier fietsroutes met ‘boerderij/ boomgaardbezoek’.
  4. Cursus Stroop koken samen met SlowFood (onder voorbehoud)

 

Leifruitbomen, kunst en kunde!

De stichtingen IJsselhoeven en IJsselboomgaarden organiseren in 2016 samen een aantal activiteiten op het gebied van leifruitbomen. Leifruitbomen zijn fruitbomen die via snoei en aanbinden in allerlei vormen kunnen worden geleid. Door plaatsing van deze vormbomen langs muren en schuttingen is het mogelijk om de warmte te benutten bij de ontwikkeling en rijping van vruchten. De kunde van dergelijke teeltvormen heeft op een aantal landgoederen en buitenplaatsen geleid tot ware cultuurhistorische levende monumenten.  Ook in moestuinen op sommige ijsselhoeven komen dergelijke fruitmuren voor.

Op dinsdagavond 23 februari was de eerste bijeenkomst op de ‘De Kleine Wildenberg' te Diepenveen. Ferd van
Rijckevorsel, deskundig op het gebied van fruitbomen en leifruitbomen op landgoederen en buitenplaatsen vertelde aan een geïnteresseerde groep  over de geschiedenis van het telen van leifruitbomen. Aan de hand van verschillende voorbeelden toonde hij hoe leifruit door de jaren heen in mooie vormen kon worden gesnoeid. Vaak leverde dat goed fruit op, maar als men niet goed snoeit of niet de juiste boomsoort of fruitras gebruikt, dan is dat niet succesvol.

Op zaterdag 12 maart was de workshop over het telen van leifruitbomen. Deze workshop, gegeven door Evert Kluin uit Terwolde, begon in het Dorpshuis in Terwolde. Daar vertelde Evert Kluin aan de hand van diabeelden over de praktijk van het leifruit. Hij liet ons zien dat er heel wat kan op het gebied van het leiden van vruchtbomen, maar dat je voor mooie symmetrische groei een specifieke snoei moet hanteren om ook nog voldoende opbrengst te krijgen. De belangrijkste periode is het voorjaar (zeg maar tussen Pasen en Pinksteren) waarin de groei sterk is en je druk bent om deze groei te begeleiden. Als je weet hoe een boom zich gedraagt (reactie geeft) bij snoei en bij het buigen van takken dan kun je daar rekening mee houden en je voordeel er mee doen.

In de middag heeft Evert ons bij de tuinmuur van Huize Zorgvliet aan de Bandijk te Terwolde laten zien hoe je leifruitbomen aanplant en de eerste aanzet tot geleide vorm maakt. Er werd heel wat gevraagd over de juiste snoeiplek en ieder boompje werd goed bekeken voordat bepaald werd welke kant van de boom naar de muur kwam te staan of naar de tuinzijde. Het was een leerzame praktijkdag.

We zijn nog aan het verkennen of we in juni een excursie kunnen organiseren naar een of meerdere locaties om de leifruitbomen daar te bekijken op vorm en beheer en mogelijk komt er ook nog een tweede workshop om te leren hoe je bestaande leifruitbomen, die achterstallig onderhoud hebben, weer in vorm kunt brengen. Over beide laatste activiteiten volgt dus nog later informatie.

Wie meer wil lezen over leifruitbomen, zie daarvoor:

http://www.tuinenstichting.nl/wordpress/wp-content/uploads/TJ-2011-01-artikel-1.pdf

http://www.wybekuitert.nl/gfx08/pdf_Hovenierskunst01.pdf

http://www.vriendenvanhetoudefruit.nl/wp-content/uploads/2015/01/pomologische-reisgids.pdf

Afsluiting ciderproject

Samen met de wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit hebben we gezocht naar mogelijkheden om van het fruit van Nederlandse hoogstamfruitrassen cider te maken. Daartoe hebben we in de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd. Op 27 maart j.l. hebben we in Lelystad de afsluitende bijeenkomst met als titel  'Cider voor Ieder’ gehouden.

informatie over cider maken en de mogelijkheid tot het stellen van vragen over cider maken, is te vinden op www.cidervoorieder.nl .

(Informatie over het project: www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Cidergeschiktheid-van-oude-Nederlandse-appelrassen.htm)

Klik hier voor oudere berichten