Stichting IJselboomgaarden

Tentoonstelling IJsselfruit

Terug

Tentoonstelling IJsselfruit

De reizende tentoonstelling over de geschiedenis van de fruitteelt in de IJsselstreek  belicht de ‘bloeiperiode’ van de hoogstamfruitbomen in de IJsselvallei tussen circa 1860 en 1950. Iedereen is van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken. De tentoonstelling is voorlopig te zien in het infocentrum IJssel, Rijksstraatweg 109 in Den Nul.

De tentoonstelling bestaat onder andere uit een aantal panelen over de hoogstamgeschiedenis in de IJsselvallei die begint rond 1860. In die tijd waren de meeste fruitbomen voor eigen gebruik. De boeren hielden zich vooral bezig met melkveehouderij en akkerbouw. Door de daling van de graanprijs gingen de boeren op zoek naar andere bronnen van inkomsten. De fruitbomen leverden extra inkomen voor de boeren en het vee kon onder de bomen blijven grazen. Zo ontwikkelde zich de hoogstamfruitteelt, de handel en de export. In de twintiger jaren ontstonden er fruitveilingen zoals in Olst, Wijhe, Twello en Deventer. Naast het grote economische belang, moet het er, zeker tijdens de bloesemperiode, prachtig hebben uitgezien. Na de Tweede Wereldoorlog ging het bergafwaarts met de hoogstamfruitteelt door toenemende concurrentie vanuit het buitenland. Boomgaarden werden niet meer onderhouden en veel zijn gerooid met door de overheid beschikbaar gestelde rooipremies.