Stichting IJselboomgaarden

Organisatie

 

Stichting

De stichting IJsselboomgaarden is op 9 november 2007 opgericht en is gevestigd te Deventer.
Het doel van de stichting is het duurzaam behouden van hoogstamfruitboomgaarden in de IJsselstreek, door eigenaren en beheerders met raad en daad te ondersteunen en verder alles te ondernemen om het behoud te bevorderen. 
Het startkapitaal van de stichting was het prijzengeld dat in 2005 gewonnen is met een eerste project over hoogstamfruit. Dit project kreeg de derde prijs bij de SBNL Natuurprijs 2005.

Het werkgebied

Het werkgebied van de stichting is gelegen tussen Zwolle, Broekland, Deventer, Zutphen, Voorst, Oene en Hattem.We hebben te maken met 8 gemeenten in 2 provincies.

Het bestuur  

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Ton van Genabeek (voorzitter), Theo ten Have (penningmeester), Baarte de Rooy (algemeen bestuurslid) en Rob le Rutte (secretaris).

Ton van Genabeek is eigenaar van een boomgaard in Nijbroek en heeft ervaring met het opknappen van boomgaarden in Zuid Limburg. Hij was manager bij een grote overheidsorganisatie.
Theo ten Have is eigenaar van een boomgaard in Diepenveen.
Baarte de Rooy is vanaf de start coördinator van de hoogstambrigade Deventer, heeft een snoeibedrijf en is deskundig op gebied van werken in de openbare ruimte.
Rob le Rutte is lid en coördinator van de hoogstambrigade Deventer, verzorgt snoeicursussen, werkt aan nieuwe mogelijkheden voor landschap- en natuurbeheer door buitenlui, boeren en andere grondeigenaren.

Wat doet de stichting

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:

 • Promoten van hoogstamboomgaarden met streekspecifieke fruitrassen in de IJsselstreek;
 • Kennis verspreiden over aanleg en beheer van boomgaarden;
 • Bevorderen van verwerking en afzet van hoogstamfruit;
 • Bevorderen van natuurontwikkeling in de boomgaard; 
 • Bemiddelen en ondersteunen bij boomgaardbeheer.

Benutten

We halen onze inspiratie uit ervaringen in Nederland en het buitenland en proberen dat te vertalen naar mogelijkheden voor de IJsselstreek. Een voorbeeld daarvan is de Sapmobiel, een mobiele installatie voor fruitverwerking die op locatie fruit perst tot houdbaar sap. Het ontwikkelen van mogelijkheden tot afzet en verwerking van hoogstamfruit is een belangrijk onderdeel van de activiteiten die de stichting organiseert. We proberen de fruithistorie van de IJsselstreek op te frissen en te gebruiken als inspiratiebron voor streekproductie, afzet, recreatie en educatie.

Bevorderen

Om een goed beheer en onderhoud van hoogstamboomgaarden te bevorderen, is het verspreiden van kennis over aanleg en beheer van boomgaarden erg belangrijk. Bij de aanleg van hoogstamboomgaarden adviseert de stichting de aanplant van streekspecifieke oude fruitrassen om deze rassen te behouden voor de toekomst. Daarnaast vormt natuurontwikkeling in de boomgaard een belangrijk onderdeel van het werk van de stichting.

Alle doelen op een rij

 • Het bieden van deskundigheid in raad en daad aan eigenaren, beheerders en ontwikkelen van initiatieven voor het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van hoogstamboomgaarden; 
 • Het opzetten van promotionele, recreatieve en educatieve activiteiten ter bevordering van het in stand houden en heraanplant van boomgaarden inclusief natuur en fruit;
 • Genetisch behoud van nationale en specifiek IJsselstreek gebonden traditionele fruitrassen;
 • Het vergroten van de bewustwording en waardering voor de betekenis van de hoogstamboomgaard voor het agrarisch cultuurlandschap in het algemeen en van de IJsselstreek in het bijzonder;
 • Het uitwerken en uitvoeren van projecten inclusief het verwerven van subsidies daarvoor;
 • Het bevorderen van de verwerking en afzet van hoogstamfruit en verwante producten;
 • Het in beheer/eigendom nemen van hoogstamboomgaarden;
 • Het samenwerken met regionale en (inter)nationale partners

Samenwerken

Stichting IJsselboomgaarden werkt samen met Landschap Overijssel en Landschapsbeheer Gelderland bij het behoud van de boomgaarden in Salland (Overijssel) en de IJsselvallei (Gelderland). Daarnaast werken wij o.a. samen met Stichting IJsselhoeven. Wij zoeken actief naar partners die samen met ons activiteiten willen opstarten en uitvoeren.